Özellikle Yönetmeliklerin uygulanması kapsamında çalışan personele, gerek yönetmeliklerin uygulanması, gerekse de formların doldurulması konusundaki eğitimler verilmektedir.