İK Ofisim tarafından sunulmakta olan hizmet kapsamındaki faaliyetler, yöneticiler, çalışanlar ve/veya üçüncü kişilerin suiistimaline ve hatalı uygulamalarına karşın belirli periyotlarda denetlenmektedir.