Özellikle yeni kurulmakta olan işletmelerdeki İnsan Kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yapılmakta olan İK Planlama faaliyetlerini içermektedir. Başlıca 2 alt bölümden oluşmaktadır.

 

  • Organizasyon Şeması Hizmetleri            :  Gerek yeni kurulan işletmelerde, gerekse de daha önce kurulmuş fakat, yapılan iş analizleri sonucunda organizasyon yapısından kaynaklanan sorunların varlığı tespit edilmiş olan işletmelerde; etkin, verimli, hızlı ve ekonomik bir yapıya sahip Organizasyon Şemasının oluşturulması, aynı zamanda personel nitelik ve niceliklerinin tespit edilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

 

  • İş ve Görev Tanımlarının Belirlenmesi    :  İşletmelerin Organizasyon Şemasında yeralan herbir İnsan Kaynakları unsurunun, görev, yetki, sorumluluk ve becerilerinin tanımlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca atama ve terfi gibi görev değişiklik kriterleri de belirlenmektedir.