İşletmeler tarafından ihtiyaç duyulan personelin temini maksadıyla; çeşitli mecralarda yayınlanmak üzere, personel ilan metinlerinin hazırlanmasını, ve işe uygun adayların tespitine yönelik hizmetleri içermektedir. Başlıca 2 alt bölümden oluşmaktadır.

 

  • İlan Hazırlama ve Yayın               : İhtiyaç duyulan personel ilanının; işin gereklerine ve tanımına uygun nitelikteki kişilerin başvurularını sağlayacak şekilde hazırlanmasını, ilan yayınlarının takibi ve güncellenmesini, ayrıca başvuru yapan tüm adayların cevaplanmasını sağlamak üzere, verilmekte olan hizmetlerdir.

 

  • Personel Seçme ve Değerlendirme         : İş ilanlarına başvuru yapan adaylar arasında ön elemelerin ve referans kontrolleriyle birlikte ilk mülakatların yapılarak, işe uygun alternatiflerin yetkililere sunulmasını, ayrıca sözkonusu ilanla ilgili özet bir raporun hazırlanmasını kapsamaktadır.