Personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sağlanması, işyerine ve görevine bağlılığının artması amacıyla düzenlenecek eğitimleri ve organizasyonları kapsamakta olup, 4 bölümden oluşmaktadır.

 

  • Oryantasyon Eğitimleri     : Göreve yeni başlayan veya başka bir göreve atanan personelin, işyerine, arkadaşlarına ve işyeri kurallarına uyum sağlaması amacıyla verilecek adaptasyon eğitimlerinin, şekil ve içeriklerinin belirlenmesi ve gerek duyulması halinde yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

 

  • Hizmetiçi Eğitimler ve Öneri Toplantıları : Personelin yapmakta olduğu görevleri daha iyi (hızlı, doğru ve ekonomik) yapabilmelerini sağlamak amacıyla, karşılıklı fikir alışverişinin sağlanmasına yönelik verilen işbaşı veya toplu eğitimleri kapsamaktadır. Ayrıca herbir personelin kendi göreviyle ilgili daha iyi hizmet üretilmesine yönelik önerilerinin alındığı toplantılar da yapılmaktadır.

 

  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimleri : İşletme bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanı başta olmak üzere, kurumiçi veya diğer kişi ve kurumlar tarafından verilecek İş Güvenliği ve İşçi sağlığı odaklı eğitimleri kapsamaktadır.

 

  • Organizasyon ve Kutlamalar                   : Personelin iş arkadaşlarına dolayısıyla işyerine bağlılığını artırmak ve motivasyonunu güçlendirmek amacıyla, İşletme yetkilileriyle birlikte tespit edilecek zamanlardaki Personel Geceleri, doğum günleri, aile piknikleri, iş ve evlilik yıldönümlerinin kutlanması için tertip edilecek organizasyonların şekil ve şartlarını tespiti yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.