Personel ücretlerinin tespiti, artışı, sosyal hakları, ikramiye-primleri, mesai ve izin takibi vb. konulardaki danışmanlık hizmetleriyle, arzu edilmesi halinde bu hizmetlerin puantaj ve yürütülmesini de kapsamakta olup, toplam 3 bölümden oluşmaktadır.

 

  • Personel Ücretlerinin Tespiti ve Artışları :  İşletmeye kayıtlı veya yeni başlayacak personele verilecek ücretlerin; görevin niteliğine, personelin işyerindeki kıdemine, diğer işletmelerdeki ücret seviyelerine göre tespitiyle, ücret artışlarına yönelik kriterlerin belirlenmesine yönelik danışmanlık ve takip hizmetlerini kapsamaktadır.

 

  • Personel Yan Ödemelerinin Tespiti ve Artışları  :  İkramiye-Prim, yol, yemek, giyecek, yakacak vb. sosyal yardımlar kapsamında personele yapılması planlanan yan ödemelerin, mevcut kanunlar, sektördeki diğer işletmeler ve işletmenin ekonomik durumu çerçevesinde, miktarının, teslim şeklinin ve verilme kriterlerinin belirlenmesindeki danışmanlık, puantaj ve takip hizmetlerini kapsamaktadır.

 

  • Personel Puantajlarının Hazırlanması ve Takibi : Personelin çalışması sonucu haketmiş olduğu ücret ve yan ödemelerden, avans, ücretsiz izin bedeli, eksik mesai kesintisi vb. ceza ve kesintilerin yapılmasından sonra ödenecek tutarların tespiti ve raporlanmasını kapsamaktadır.