İşletme bünyesinde çalışmakta olan tüm personelin başta görevleri olmak üzere, iş arkadaşlarıyla uyumu, güçlü-zayıf yönleri, işletmeye olan bağlılığı vb konularda, belli aralıklarla periyodik olarak yapılacak olan anket vb. değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bu kapsamda verilecek hizmetler aşağıdaki 3 bölümden oluşmaktadır.

 

  • İş Analizi ve Dizaynı          :  İşletme bünyesinde çalışmakta olan tüm personelin iş analizlerinin yapılmasını müteakip, analiz sonuçlarına göre gerekli iş tasarımlarının oluşturulmasını, bu sayede işgücü verimliliğinin artmasına yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

 

  • Performans Değerlendirme Kriterleri ve Ölçümü :  İşletme bünyesinde çalışmakta olan personelin, görevi kapsamındaki performansının değerlendirilmesi amacıyla, ölçüm kriterlerinin belirlenmesini ve periyodik olarak ölçümlerin yapılarak işletme yetkililerine raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

  • Personel Memnuniyet ve Bağlılık Anketleri       : İşletmedeki tüm tüm personelin belli aralıklarla iş arkadaşlarına ve işletmeye olan bağlılıklarının ölçülmesi amacıyla yapılacak anketlerin hazırlanmasını, personel tarafından doldurulmasını ve raporlanması faaliyetlerini içermektedir.