İşletmede çalışan personelin uyması gereken genel ve işyeri kurallarıyla, bu kuralların uygulanmasındaki ödül ve cezaların belirlenmesini, personele tebliğini ve takibini yapmak üzere verilecek hizmetleri kapsamaktadır.

Ayrıca, işyeri kural ve talimatlarına uymayan, ve/veya uymamakta ısrar eden personelden yapılacak ücret kesintilerinin miktarı ve kullanımı konusunda, başta yasal mevzuat ve işletme tarafından sağlanan imkanlar çerçevesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler hakkındaki danışmanlık ve takip hizmetlerini de içermektedir.