Hali hazırda çalışmakta olan veya yeni başlayacak personel için, yasal mevzuat veya görev gereği oluşturulması gereken özlük dosyalarının tüm unsurlarıyla birlikte kontrol, takip ve muhafazası süreçlerini kapsamaktadır.

Ayrıca, işbaşı yapan veya işten ayrılan personele yönelik; devir-teslim, zimmet, ibraname, ilişiksizlik vb. işlemlerin belirlenmesi ve yürütülmesi süreçlerini de içermektedir.