Özellikle 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, çalışanların gönüllülük ilkesiyle katılabilecekleri, katılımcıların ücretlerinden yapılacak makul orandaki kesintiler ve işveren tarafından sağlanacak katkılarla oluşturulacak “Personel Yardımlaşma Sandığı” şeklinde bir fon kurulmasına yönelik iş ve işlemlerle bu fonda toplanacak meblağın kullanılmasına yönelik kriterlerin ve süreçlerin belirlenmesini kapsamaktadır.