İşletmede çalışmakta olan veya yeni başlayacak personelin, mesai ve izin düzenlemelerinin, görev ve sorumluluklarının, çalışma usul ve esaslarının, kısacası personelin işyerinde uyması gereken tüm kural ve kaidelerin belirlendiği, Yönetmelik ve Formların yazılı olarak hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır.