Personelin yıllık ücretli izin planlaması, mazeret ve ücretsiz izinlerinin takip ve kayıt edilmesine yönelik kriterlerle, bu süreçlerin belirlenmesi ve yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.