Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlardaki İnsan Kaynağı unsurunun, nitelik ve nicelik olarak yeterli, bilgili ve etkili  çalışanlardan oluşması amacıyla;

  • Organizasyon yapısının oluşturulmasını müteakip, personel ihtiyacının tespit edilmesiyle birlikte, seçme ve yerleştirme işlemlerini organize etmek,
  • İşletmenin çalışanlarından maksimum faydayı sağlayabilmesi için, gerekli süreçleri oluşturmak, takip ve kontrol etmek,
  • İşletmelerin istikrarlı insan kaynakları unsuru sayesinde, rekabetçi ve faaliyet verimliliği yüksek bir yapıya ulaşmasını temin etmek,

üstelik bu hizmetlere minimum maliyetlerle erişebilmelerini sağlamaktır.