İşletme, sözkonusu hizmetler için kadrolu personel çalıştırmadığından, İK Ofisim ile olan sözleşmesini dilediği zaman fesih edebilmekte ve bunun için hiçbir şekilde, kıdem, ihbar, izin, fazla mesai vb. hiçbir tazminat ödemek zorunda kalmamaktadır.