İşletmeler için en önemli unsurlardan birisi olan İnsan Kaynakları Yönetimi; sadece yasal mevzuatı bilen muhasebe personeli tarafından değil, bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kadro tarafından yönetilmiş olmaktadır.

Ayrıca İK yönetimindeki iş ve işlemler, bilimsel, teknolojik ve hukuksal olarak, tüm yönleriyle ele alınmak suretiyle, işletmenin İnsan kaynaklarından maksimum faydayı elde etmesi ve bunun sürekli olması sağlanabilmektedir.