Özellikle işletme yöneticilerinin, personel ilanı hazırlama, ilan inceleme, mülakat yapma, yetersiz personel seçme vb. iş ve işlemlerden kaynaklanan zaman kayıplarının önüne geçilmiş olmaktadır.