İK Yönetim hizmetinin dışarıdan alınması sayesinde, personele verilecek uyarı, para cezası, işten çıkarma vb. disiplin cezalarında, işletme yöneticilerinin muhatap olması veya olumsuz olaylarla karşılaşması riski ortadan kalkmaktadır.

Bu konuda İK Ofisim, yasal mevzuat ve işyeri kuralları çerçevesinde, olayları objektif olarak değerlendirmek suretiyle yapılması gereken iş ve işlemler konusunda işyeri yetkililerinin onayını müteakip, süreci sonlandırmaktadır.