İşten ayrılan veya görevine son verilen personelin diğer çalışanları ve işletmedeki diğer unsurları rahatsız etmesi veya muhtemel olumsuzluklar engellenmiş olmaktadır.