İşletme bünyesindeki kadrolu personelin aksine, unutma, görmeme, izinli olma vb. sebeplerle muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesinden kaynaklanan gecikme vb. cezaların tümünü İK Ofisim üstlenebilmektedir.