Muhasebe ve Finans Departmanı bünyesindeki İK çalışanlarının, özellikle işten ayrılmalarını müteakip, sıkça suiistimal ettikleri ticari sırlar ve bilgiler daha fazla kontrol altına alınabilmektedir. Çünkü; İşletme ve İK Ofisim arasında imzalanan İşletme Danışmanlık Hizmetleri sözleşmesinin Gizlilik hükümleri gereğince; işletmeden edinilen bilgi ve belgeler, resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde paylaşılamayacağı için, bu konuyla ilgili olarak istenilmeyen durumlarla karşılaşılması riski de ortadan kalkmaktadır.