Çalışan sayısının azalması sebebiyle, 10 kişinin aşılmadığı durumlarda, Muhtasar Beyannamesinin 3 ayda bir verilmesi imkanı korunmakta, ayrıca İşletme bünyesinde daha az çalışan olacağı için, oto-kontrol de daha kolay sağlanabilmektedir.