Sözkonusu hizmetlerin birkaçını veya tamamını almak isteyen kurum veya kuruluş yetkilileriyle;

  • İK Ofisim tarafından verilecek hizmet kalemleri,
  • İşletme tarafından sunulmakta olan işin tanımı,
  • Görev ve iş tanımlarının niteliğiyle, iş yapma anlayışı,
  • İşletmedeki çalışan sayısı,
  • İşletmedeki çalışan sirkülasyonu,
  • Hali hazırda İK departmanda çalışanların nitelik ve niceliği,
  • İşletmenin İK bazındaki muhasebe ve finans unsurlarının yüzdesel ağırlıkları,
  • Verilerin elde edilebilme kolaylığı,
  • İşletme yetkililerinin isteyeceği verilerin nitelik ve niceliği,

konularının karşılıklı olarak müzakere edilmesini müteakip tespit edilecek ücret doğrultusunda sözleşme tanzim edilir.