Sözleşme imzalanması aşamasındaki müzakere konusu iş ve işlemler daha detaylı incelenmekte, ayrıca;

  • İşletme tarafından, İK Ofisimden alınacak hizmetlerin kapsamı,
  • İşletmeden, İK Ofisime veri/bilgi akışının nasıl olacağı,
  • İK Ofisimden, Müşteriye verilecek bilgi, belge ve raporların şekli ve periyotları,
  • İK ofisim tarafından belirlenerek, işletme tarafından tanzim edilmesi gereken, günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık iş ve işlem formların belirlenmesi ve doldurulması,
  • İşletme içerisindeki personel işe alış ve çıkışlarına yönelik izlenecek süreçler,
  • İşletme bilgi, belge ve raporlarının dosyalama sistemi.
  • Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde İK Ofisim tarafından İşletmeye teslim edilecek bilgi ve belgeler ile teslim zamanı ve formatı.
  • Sözleşme kapsamında, İK Ofisim ve İşletme tarafından yapılacak iş ve işlemlerin zamanında, ekonomik ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla hazırlanacak yönetmelikler,

tespit edilmektedir.