Tüm analizlerin tamamlanmasını müteakip; İK Ofisim tarafından hazırlanarak işletmeye sunulacak raporların, içeriği, şekli ve periyotlarıyla, kimlere ve ne şekilde gönderileceği net bir şekilde tespit edilerek, İşletme yetkililerine bildirilmektedir.